36 Bieg Sokoła

24 Mistrzostwa Polski Lekarzy

Limit zawodników
biegu głównego

300
Start imprezy
2022-04-03 11:15 (Niedziela)
sekund
minut
godzin
dni
tygodni

Od imprezy
minęło

Regulamin

1. Cel imprezy

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. Promocja Bukówca Górnego i Gminy Włoszakowice w Polsce.

2. Organizatorzy

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Bukówcu Górnym pod patronatem Wójta Gminy Włoszakowice

3. Termin i miejsce

Bieg odbędzie się dnia 3 kwietnia 2022 roku o godzinie 11.15 (Bieg główny) po ulicach Bukówca Górnego i Dłużyny. Biegi młodzieżowe rozgrywane będą przed startem i w trakcie biegu głównego. Szczegóły w pkt. 6 niniejszego Regulaminu.

Start, meta oraz biuro zawodów: Wiejski Dom Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 112, Bukówiec Górny.

4. Trasa i dystanse

Dystans: 15 km.

Start i meta: ulica przy Wiejskim Domu Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 112, Bukówiec Górny.
Trasa: Bukówca Górnego – ul. Powstańców Wlkp, Machcińska, Ludwika Marcinka, Drzymały, Grotnicka, Powstańców Wlkp., Machcińska, Ludwika Marcinka, Dłużyńska, do Dłużyny – ulicami:  Bukówiecka, Strażacka, Kościelna, Szkolna, Strażacka, Bukówiecka do Bukówca Górnego – ul. Dłużyńską, Drzymały*, Grotnicka, Powstańców Wlkp. do mety.
Trasa asfaltowa, oznakowana co 1 km, ulice z ograniczonym ruchem samochodowym. Punkt odżywiania i odświeżania po 4-tym i 10-tym kilometrze trasy.
*ul. Drzymały na odcinku ok 500m droga szutrowa

Dystans: 4 km.

Start i meta: ulica przy Wiejskim Domu Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 112, Bukówiec Górny.

 

Trasa: ul. Powstańców Wlkp, Machcińska, Ludwika Marcinka, Drzymały, Grotnicka, Powstańców Wlkp. do mety.

Dystans: 2 km.

Start i meta: ulica przy Wiejskim Domu Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 112, Bukówiec Górny.
Trasa: ul. Powstańców Wlkp, Machcińska, Ludwika Marcinka, Telesfora Śliwy, Powstańców Wlkp. do mety.

Dystans: 1 km.

Start i meta: ulica przy Wiejskim Domu Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 112, Bukówiec Górny.
Trasa: ul. Powstańców Wlkp, Dłużyńska, Ludwika Marcinka, Telesfora Śliwy, Powstańców Wlkp. do mety.

5. Warunki uczestnictwa

Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu Sokoła oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza. Dla osób poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna.

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, młodzież - legitymacja szkolna) celem kontroli daty urodzenia. Dodatkowo uczestnicy Mistrzostw Polski Lekarzy zobowiązani są do udokumentowania swojego zawodu przez okazanie stosownego dokumentu.

Weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów odbywać się będzie w dniu zawodów od godziny 7.30 do najpóźniej pół godziny przed startem danego biegu (patrz Program zawodów).

W każdym biegu pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma CHIP, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w zawodach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów. 

Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani.

W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

6. Program zawodów

godz. 07.30 - 10.00 - wydawanie numerów startowych
godz. 10.30 - start do biegu na 2 km
godz. 10.45 - start do biegu na 1 km
godz. 11.15 - start do biegu na 4 i 15 km
godz. 13.30 - uroczystość zakończenia

7. Dystanse i kategorie

Dystans 15km: 

Klasyfikacja generalna
Generalna kobiet, K 18-29 (2004-1993), K 30-39 (1992-1983), K 40-49 (1982-1973), K 50-59 (1972-1963), K 60-69 (1962-1953), K 70 i więcej (1952-...), Generalna mężczyzn, M 18-29 (2004-1993), M 30-39 (1992-1983), M 40-49 (1982-1973), M 50-59 (1972-1963), M 60-69 (1962-1953), M 70-79 (1952-1943), M 80 i więcej lat (1942-...) 

Mistrzostwa Polski Lekarzy
Generalna kobiet, K 18-29 (2004-1993), K 30-39 (1992-1983), K 40-49 (1982-1973), K 50-59 (1972-1963), K 60-69 (1962-1953), K 70 i więcej (1952-...), Generalna mężczyzn, M 18-29 (2004-1993), M 30-39 (1992-1983), M 40-49 (1982-1973), M 50-59 (1972-1963), M 60-69 (1962-1953), M 70-79 (1952-1943), M 80 i więcej lat (1942-...)

Gmina Włoszakowice
Generalna kobiet, Generalna mężczyzn

Dystans 4km:
K 16-19 (2006-2003), OPEN K (2002-...), M 16-19 (2006-2003), OPEN M (2002-...)

Dystans 2km:
K 14-15 (2008-2007), M 14-15 (2008-2007), K 12-13 (2010-2009), M 12-13 (2010-2009)

Dystans 1km: K 10-11 (2012-2011), M 10-11 (2012-2011), K 8-9 (2014-2013), M 8-9 (2014-2013)

8. Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenia zawodników, zarówno biegu głównego jak i biegów młodzieżowych, przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej http://biegsokola.com oraz w Biurze Zawodów w dniu zawodów. Zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie biegu będą przyjmowane do dnia 21 marca 2022 roku. Po tym terminie istnieje możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów tj. dnia 3 kwietnia 2022 roku w godz. 7.30-10.00.

Opłata startowa dla zawodników Biegu Głównego na 15 km
Zawodnicy, którzy dokonają płatności na konto organizatora do dnia 21 marca 2022 roku (decyduje data wpłynięcia pieniędzy na konto) uiszczą opłatę startową w wysokości 50 zł. Uczestnik po dokonaniu opłaty znajdzie się na liście startowej.

Zawodnicy zgłaszający się w dniu zawodów opłacą opłatę startową w wysokości 100 zł. do wyczerpania numerów startowych. Zawodnicy którzy ukończyli 70 lat (rocznik 1952 i starsi) uiszczą opłatę startową na konto w wysokości 30zł, w dniu zawodów będzie pobierana opłata w wysokości 100 zł.

Limit zawodników został ustalony na 300 osób. W przypadku większej ilości zgłoszeń, pierwszeństwo udziału w imprezie sportowej będą mieli zawodnicy, który jako pierwsi dokonają opłaty startowej na konto organizatora. 

Opłata startowa dla zawodników biegu na 4km
Zawodnicy, którzy dokonają płatności na konto organizatora do dnia 21 marca 2022 roku (decyduje data wpłynięcia pieniędzy na konto) uiszczą opłatę startową w wysokości 30 zł.  Uczestnik po dokonaniu opłaty znajdzie się na liście startowej. W dniu zawodów opłata wynosi 40 zł

Opłata startowa dla zawodników biegów młodzieżowych (2km, 1 km)
Zawodnicy, którzy dokonają płatności na konto organizatora do dnia 21 marca 2022 roku (decyduje data wpłynięcia pieniędzy na konto) uiszczą opłatę startową w wysokości 15 zł.  Uczestnik po dokonaniu opłaty znajdzie się na liście startowej. W dniu zawodów opłata wynosi 20 zł.

9. Nagrody

W biegu głównym na dystansie 15km zawodnicy otrzymują nagrody:

 • za miejsca 1-3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymują puchary i nagrody pieniężne, jednak nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych,
 • w kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymają puchary, nagrody pieniężne za miejsca 1-3;
 • w Mistrzostwach Polski Lekarzy za miejsca 1-3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymują medale MPL oraz nagrody rzeczowe, w kategoriach wiekowych nagradzane będą miejsca 1-3 medalami oraz nagrodami rzeczowymi,
 • każdy zawodnik kończący bieg otrzyma pamiątkowy medal i upominek,
 • wyróżnienia dla zawodników z gminy Włoszakowice.

W biegu na dystansie 4 km zawodnicy otrzymują nagrody:

 • w kategoriach K-19 i M-19 zwycięzcy otrzymają puchary, nagrody rzeczowe za miejsca 1-3,
 • w kategorii OPEN puchary za miejsca 1-3 w kategoriach K i M,
 • każdy zawodnik kończący bieg otrzyma pamiątkowy medal.

W biegach na dystansach 1 i 2 km zawodnicy otrzymują nagrody:

 • zwycięzcy każdej kategorii otrzymają puchary, nagrody rzeczowe za miejsca 1-3,
 • każdy zawodnik kończący bieg otrzyma pamiątkowy medal.

10. Zasady bezpieczeństwa

Bieg zostanie przeprowadzony wg zasad zamieszczonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Bieg zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i zachowaniem następujących zasad higieny:

 • przed wejściem i po wyjściu na obiekt należy zdezynfekować ręce,
 • dla osób korzystających z obiektu wyznaczone są właściwe toalety damskie i męskie ( w danej chwili może przebywać 1 osoba),
 • brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego (pryszniców wewnętrznych) za wyjątkiem toalet,
 • w Biurze Zawodów należy zachować dystans społeczny.

11. Postanowienia końcowe

 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
 • Organizator zapewnia szatnie-przebieralnie, szatnie depozytowe.
 • Organizator zapewnia toalety i natryski przed i po starcie.
 • Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na piersiach. Zawodnicy każdego biegu otrzymają chip pomiarowy przymocowany do numeru startowego.
 • Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe adekwatne do danej dyscypliny.
 • Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Po zakończonym biegu organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli daty urodzenia uczestników biegów młodzieżowych.
 • Interpretacja regulaminu należy do organizatora TG "Sokół" w Bukówcu Górnym.

Sponsorzy i partnerzy

Gmina Wloszakowice Wieś Bukówiec Górny Powiat Leszczyński Wielkopolska Izba Lekarska Werner Kenkel Sp. z o.o. Spinko Sp. z o.o. Radio Elka Hermes John Grotniki Drukarnia AMD Gazeta ABC Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach Marek John Nadleśnictwo Włoszakowice Opakowania KENKEL