35. Bieg Sokoła

23. Mistrzostwa Polski Lekarzy

Liczba uczestniczących
zawodników

1060
Start imprezy
2021-10-10 10:00 (Niedziela)
sekund
minut
godzin
dni
tygodni

Od imprezy
minęło

Regulamin

1. Cel imprezy

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. Promocja Bukówca Górnego w Polsce.

2. Organizatorzy

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Bukówcu Górnym
pod patronatem Wójta Gminy Włoszakowice

3. Termin i miejsce

Bieg odbędzie się dnia 10 października 2021 roku o godzinie 11.15 (Bieg główny) po ulicach Bukówca Górnego i na terenie gminy Włoszakowice na jednej pętli z agrafką. Biegi młodzieżowe rozgrywane będą przed startem i w trakcie biegu głównego. Szczegóły w pkt. 6 niniejszego Regulaminu.

Start, meta oraz biuro zawodów: Wiejski Dom Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 112, Bukówiec Górny.

4. Trasa i dystanse

Dystans: 15 km.

Start i meta: ulica przy Wiejskim Domu Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 112, Bukówiec Górny.
Trasa: agrafka ulicami Bukówca Górnego, Włoszakowice, Grotniki, Dłużyna, Bukówiec Górny.
Trasa asfaltowa, oznakowana co 1 km, ulice z ograniczonym ruchem samochodowym. Punkt odżywiania i odświeżania po 5-tym i 10-tym kilometrze trasy.

Dystans: 5 km.


Start i meta: ulica przy Wiejskim Domu Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 112, Bukówiec Górny.

Trasa: ulicami Bukówca Górnego w kierunku Włoszakowic, nawrót do mety w Bukówcu Górnym.

Dystans: 2 km.

Start: na wysokości boiska szkolnego ZS Bukówiec Górny, ul. Ludwika Marcinka, Bukówiec Górny.
Meta: ulica przy Wiejskim Domu Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 112, Bukówiec Górny.
Trasa: jedna pętla ulicami Bukówca Górnego.

Dystans: 1 km.

Start: na wysokości boiska szkolnego ZS Bukówiec Górny, ul. Ludwika Marcinka, Bukówiec Górny.
Meta: ulica przy Wiejskim Domu Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 112, Bukówiec Górny.
Trasa: jedna pętla ulicami Bukówca Górnego.

5. Warunki uczestnictwa

Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu Sokoła oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza. Dla osób poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna.

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, młodzież - legitymacja szkolna) celem kontroli daty urodzenia. Dodatkowo uczestnicy Mistrzostw Polski Lekarzy zobowiązani są do udokumentowania swojego zawodu przez okazanie stosownego dokumentu.

Weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów odbywać się będzie w dniu zawodów od godziny 7.30 do najpóźniej pół godziny przed startem danego biegu (patrz Program zawodów).

W biegu głównym pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma CHIP, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w zawodach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów. 

Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani.

W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

6. Program zawodów

godz. 07.30 - 10.00 - wydawanie numerów startowych
godz. 10.45 - start do biegu na 1 km
godz. 11.15 - start do biegu na 15 km
godz. 11.30 - start do biegu na 5 i 2 km
godz. 13.30 - uroczystość zakończenia

7. Dystanse i kategorie

Dystans 15km: 

Klasyfikacja generalna
Generalna kobiet, K 18-29 (2003-1992), K 30-39 (1991-1982), K 40-49 (1981-1972), K 50-59 (1971-1962), K 60-69 (1961-1952), K 70 i więcej (1951-...), Generalna mężczyzn, M 18-29 (2003-1992), M 30-39 (1991-1982), M 40-49 (1981-1972), M 50-59 (1971-1962), M 60-69 (1961-1952), M 70-79 (1951-1942), M 80 i więcej lat (1941-...) 

Mistrostwa Polski Lekarzy
Generalna kobiet, K 18-29 (2003-1992), K 30-39 (1991-1982), K 40-49 (1981-1972), K 50-59 (1971-1962), K 60-69 (1961-1952), K 70 i więcej (1951-...), Generalna mężczyzn, M 18-29 (2003-1992), M 30-39 (1991-1982), M 40-49 (1981-1972), M 50-59 (1971-1962), M 60-69 (1961-1952), M 70-79 (1951-1942), M 80 i więcej lat (1941-...) 

Gmina Włoszakowice
Generalna kobiet, Generalna mężczyzn

Dystans 5km:
K 16-19 (2005-2002), OPEN K (2001-...), M 16-19 (2005-2002), OPEN M (2001-...)

Dystans 2km:
K 14-15 (2007-2006), M 14-15 (2007-2006), K 12-13 (2009-2008), M 12-13 (2009-2008)

Dystans 1km: K 10-11 (2011-2010), M 10-11 (2011-2010), K 8-9 (2013-2012), M 8-9 (2013-2012)

8. Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenia zawodników, zarówno biegu głównego jak i biegów młodzieżowych, przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej http://biegsokola.com oraz w Biurze Zawodów w dniu zawodów. Zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie biegu będą przyjmowane do dnia 26 września 2021 roku. Po tym terminie istnieje możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów tj. dnia 10 października 2021 roku w godz. 7.30-10.00.

Opłata startowa dla zawodników Biegu Głównego na 15 km
Zawodnicy, którzy dokonają płatności na konto organizatora do dnia 26 września 2021 roku (decyduje data wpłynięcia pieniędzy na konto) uiszczą opłatę startową w wysokości 50 zł.

Zawodnicy zgłoszeni, którzy nie uiszczą opłaty na konto, zapłacą opłatę startową w dniu zawodów w wysokości 70 zł,  a zawodnicy zgłaszający się w dniu zawodów opłacą opłatę startową w wysokości 100 zł. Zawodnicy, będący mieszkańcami gminy Włoszakowice oraz zawodnicy którzy ukończyli 70 lat (rocznik 1951 i starsi) uiszczą opłatę startową na konto w wysokości 20zł, w dniu zawodów będzie pobierana opłata w wysokości odpowiednio 70 zł i 100 zł.

Limit zawodników został ustalony na 500 osób. W przypadku większej ilości zgłoszeń, pierwszeństwo udziału w imprezie sportowej będą mieli zawodnicy, który jako pierwsi dokonają opłaty startowej na konto organizatora. 

Opłata startowa dla zawodników biegu na 5km
Zawodnicy, którzy dokonają płatności na konto organizatora do dnia 26 września 2021 roku (decyduje data wpłynięcia pieniędzy na konto) uiszczą opłatę startową w wysokości 20 zł.  Zawodnicy zgłaszający się w dniu zawodów opłacą opłatę startową w wysokości 30 zł.

Opłata startowa dla zawodników biegów młodzieżowych (2km, 1 km)
Zawodnicy, którzy dokonają płatności na konto organizatora do dnia 26 września 2021 roku (decyduje data wpłynięcia pieniędzy na konto) uiszczą opłatę startową w wysokości 10 zł.  Zawodnicy zgłaszający się w dniu zawodów opłacą opłatę startową w wysokości 15 zł. 

Płatności należy dokonywać na konto:
Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Bukówcu Górnym
Bank Spółdzielczy Włoszakowice 
IBAN: 43 8661 0009 2001 0000 3896 0001
W treści przelewu podając "Opłata startowa Bieg Sokoła za [IMIĘ NAZWISKO ROK]", gdzie [IMIĘ NAZWISKO ROK] oznacza imię i nazwisko uczestnika oraz jego rok urodzenia.

9. Nagrody

W biegu głównym na dystansie 15km zawodnicy otrzymują nagrody:

 • za miejsca 1-3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymują puchary i nagrody pieniężne, jednak nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych,
 • w kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymają puchary, nagrody pieniężne za miejsca 1-3;
 • w Mistrzostwach Polski Lekarzy za miejsca 1-3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymują medale MPL oraz nagrody rzeczowe, w kategoriach wiekowych nagradzane będą miejsca 1-3 medalami oraz nagrodami rzeczowymi,
 • dodatkowe nagrody za zwycięstwo na premiach,
 • każdy zawodnik kończący bieg otrzyma pamiątkowy medal i upominek,
 • wyróżnienia dla zawodników z gminy Włoszakowice.

W biegu na dystansie 5 km zawodnicy otrzymują nagrody:

 • w kategoriach K-19 i M-19 zwycięzcy otrzymają puchary, nagrody rzeczowe za miejsca 1-3,
 • w kategorii OPEN puchary za miejsca 1-3 w kategoriach K i M,
 • każdy zawodnik kończący bieg otrzyma pamiątkowy medal.

W biegach na dystansach 1 i 2 km zawodnicy otrzymują nagrody:

 • zwycięzcy każdej kategorii otrzymają puchary, nagrody rzeczowe za miejsca 1-3,
 • każdy zawodnik kończący bieg otrzyma pamiątkowy medal.

10. Zasady bezpieczeństwa

Bieg zostanie przeprowadzony wg zasad zamieszczonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Bieg zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i zachowaniem następujących zasad higieny:

 • przed wejściem i po wyjściu na obiekt należy zdezynfekować ręce,
 • dla osób korzystających z obiektu wyznaczone są właściwe toalety damskie i męskie ( w danej chwili może przebywać 1 osoba),
 • brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego (pryszniców wewnętrznych) za wyjątkiem toalet,
 • w Biurze Zawodów należy zachować dystans społeczny.

11. Postanowienia końcowe

 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
 • Organizator zapewnia szatnie-przebieralnie, szatnie depozytowe.
 • Organizator zapewnia toalety i natryski przed i po starcie.
 • Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na piersiach. Zawodnicy każdego biegu otrzymają chip pomiarowy przymocowany do numeru startowego.
 • Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe adekwatne do danej dyscypliny.
 • Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Po zakończonym biegu organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli daty urodzenia uczestników biegów młodzieżowych.
 • Interpretacja regulaminu należy do organizatora TG "Sokół" w Bukówcu Górnym.

Sponsorzy i partnerzy

Gmina Wloszakowice Wieś Bukówiec Górny Powiat Leszczyński Wielkopolska Izba Lekarska Werner Kenkel Sp. z o.o. ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k. Spinko Sp. z o.o. Radio Elka John Grotniki Drukarnia AMD Gazeta ABC Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach Marek John Nadleśnictwo Włoszakowice Opakowania KENKEL